Saturday, August 2, 2008

Decluttering, dag 4/365

*Ensokksyndromet
Vaskemaksina spiser sokker! I alle fall virker det slik. Jeg har 3-4 enslige sokker som har mistet maken sin, og jeg har søkt med lys og lykte, lenge! Så lenge at jeg nå kasserer de enslige. Dermed er det kun par igjen, og jeg slipper å ergre meg over de som ikke kunne brukes. Jeg liker ikke å gå med ulike sokker på meg...

1 comment:

M said...

Den som mister sin ene hanske
er heldig, i forhold til den
som mister den ene
og kaster den andre
og finner den første igjen.

Gruk- av Piet Hein

Nå skal du se at de første sokkene dukker opp :-)